martes, 25 de junio de 2013

Lambda: Comunicado, Què fem amb els diners de l’Orgull?


En molts fòrums s’està parlant aquests dies dels diners que Lambda demana a partits polítics, sindicats i empreses LGTB per la manifestació de l’Orgull LGTB. Realment quan es parla de diners sense parlar de quantitats el tema pot dur a molta polèmica (parlem d’euros, de centenars, de milers).
Els pressupostos de Lambda, aprovats en Assemblea de socis i sòcies, juntament amb la comptabilitat anual són clars i transparents.
Primerament, per ètica en la gestió dels diners que aporten els nostres socis i sòcies i, en segon lloc, perquè Lambda va ser declarada fa dos anys entitat d’utilitat pública, estant obligada per aquest motiu a presentar la seua comptabilitat anualment a l’Administració Pública. En aquest link podràs veure els requisits previs de sol·licitud de declaració d’utilitat pública i el procés de rendició anual de comptes de les associacions declarades d’utilitat pública:
http://www.interior.gob.es/asociaciones-24/utilidad-publica-146/solicitud-de-declaracion-de-utilidad-publica-148
Dit açò, i donada la polèmica que està tenint lloc, volem parlar de les XIFRES DE L’ORGULL
QUINES COL·LABORACIONS ECONÒMIQUES DEMANA LAMBDA
Cita textual de la carta a partits i sindicats:
“Respecte a la manifestació del dissabte 29, si el teu sindicat, partit o col·lectiu vol participar visiblement, sense vehicle, vos demanem una col·laboració de 50 euros, i si voleu participar  amb vehicle, vos demanem 150€.”. En el cas d’associacions LGTB la col·laboració demanada en cas d’eixir amb vehicle és de 100€.
Cita textual de la carta de empreses LGTB:
“Conscients de la situació que vivim, hem replantejat i adaptat els models de col·laboració per a les empreses “LGTB” que vulguen participar en la manifestació. Com sempre, serà necessari firmar un contracte amb el Col·lectiu Lambda, a fi de fixar els termes entre ambdós parts. Les modalitats de col·laboració econòmica per a la participació són:
1 empresa amb 1 vehicle en la manifestació: discoteques 150€, pubs, bars, restaurants 80€
2 empreses amb 1 vehicle en la manifestació: discoteques 200€, pubs, bars, restaurants 120€
3 empreses amb 1 vehicle en la manifestació: discoteques 250€, pubs, bars, restaurants 150€
Local sense vehicle: 50€
PER A QUÈ ES DEMANA EIXA COL·LABORACIÓ
En ambdues cartes se’ls explica que: “La col·laboració econòmica es realitza en concepte de donatiu a Lambda per a ajudar a sufragar les despeses d’organització de la Manifestació.  Esta quantitat, així com qualsevol altra que es realitze com a donatiu al Lambda, té desgravacions fiscals, ja que Lambda és entitat d’utilitat pública.”
Els diners que Lambda ha demanat per a participar a l’Orgull 2013 són les mateixes quantitats que les que es van demanar l’any 2012, i on cap empresa, associació o partit polític va qüestionar on anaven els diners. Com passa en altres manifestacions, l’associació convocant demana col·laboració econòmica a qui participa d’ella. Es tracta d’una mostra de solidaritat amb quis’encarrega de l’organització de la manifestació, amb el cost econòmic i de voluntariat que suposa, més encara en el cas en què participen vehicles, que dóna una projecció i visibilitat important i que fa més complicada l’organització de la manifestació.
QUINES SÓN LES DESPESES QUE LI SUPOSA A LAMBDA LA MANIFESTACIÓ
L’Orgull és l’activitat més gran i important que fa Lambda durant tot l’any. A finals de març comencem a treballar en aquesta. Al llarg d’aquests mesos hi ha un equip de voluntariat que comença a gestionar totes les tasques que d’aquest se’n deriven: disseny de cartell i del flyer; programació d’activitats per a tot el mes de juny; revisar i actualitzar la documentació de l’orgull;  demanar permisos; buscar pressupostos per a la cartelleria, camió, megafonia; contactar amb associacions LGTB; redacció del manifest; pensar i comprar el material necessari per decorar el camió; elaborar el plànol de la mani…i un llarg etcètera.
Tot el que hem anomenat fins ara no té cap cost econòmic, és a dir, hi ha un equip de gent que voluntàriament posa el seu temps lliure a disposició de Lambda i de l’Orgull. A excepció de l’única persona que està contractada en Lambda i que dedica part del seu temps d’aquests mesos en facilitar les diferents gestions.
El que sí té cost econòmic és el que detallem a continuació:
Cartelleria (cartells, flyers i adhesius) 653,88 €
Pegada de cartells (una part la fa el voluntariat de Lambda i altra una empresa especialitzada) 100 €
Equip de so 363€
Generador 38,70€
Lloguer del vehicle de Lambda 100€
Material per decorar el camió 70€
Pancarta de capçalera 130 €
Traca per a la manifestació 60 €
Assegurança de Responsabilitat Civil 214,74 €
TOTAL 1.730,32 €
No incloguem en aquest llistat tot el material d’oficina, telèfon o internet que emprem per fer les gestions, el fet de tindre la seu oberta, ni el treball de la nostra tècnica que durant l’últim un mes i mig una gran part del seu treball està centrat en la manifestació de l’Orgull.
QUINS SÓN ELS INGRESSOS QUE TENIM DE LA MANIFESTACIÓ
Segons les previsions que tenim:
Entitats LGTB que convoquen la manifestació amb nosaltres: 150€
Partits polítics i sindicats: 650 €
Empreses LGTB*: 390€
TOTAL: 1.190,00 €
*Hi ha empreses LGTB que, voluntàriament, han col·laborat amb més diners dels que ficava en la carta i a més, hi ha dos locals pendents de confirmar la seua assistència.
A banda dels diners que podem aconseguir a través de les donacions d’empreses LGTB, partits i sindicats, també ens podreu veure en la manifestació venent productes Lambda: clauers, banderoles, xapes, etc.
QUÈ FEM AMB ELS DINERS SI EL BALANÇ ÉS POSITIU
Com es pot veure, el més habitual és que no hi haja balanç positiu i Lambda assumeix la part que falta. En tot cas, i si finalment, una vegada acabat l’Orgull, el balanç d’aquesta activitat isquera positiu, els diners, baix ningun concepte, es repartirien entre les persones associades, ni entre el voluntariat que ha participat en la manifestació. Realment amb una poca de cultura associativa, aquesta pràctica no se li passaria pel cap a ninguna persona.
El que faríem amb els diners sobrants seria, per exemple, comprar reactius pel programa de la prova ràpida del VIH, programa que per cert, amb les retallades de les administracions públiques i l’empresa privada que el finançaven, ara continua en marxa gràcies principalment als recursos propis de Lambda per una aposta seriosa en la lluita contra el VIH.
Si vols més informació del programa:
http://felgtb.com/haztelaprueba/
També podríem, per exemple, destinar aquests diners a dissenyar i imprimir materials sobre què és l’homosexualitat, la bisexualitat i la transsexualitat, sobre què és l’homofòbia i la transfòbia i com frenar-la, per repartir als xavals i les xavales dels instituts als quals anem a fer xarrades.
També podríem, per exemple, realitzar una gran campanya pels locals HSH. Sabies que 1 de cada 10 homes que tenen sexe amb homes té VIH? I moltes coses més com les que Lambda porta més de 25 anys realitzant en favor de les persones LGTB.
Amb tota aquesta informació verificable i contrastable, que cadascú i cadascuna arribe a les seues conclusions.
CONCLUINT
Lambda no és més que un equip de persones voluntàries que treballem amb la societat en general, denunciant públicament la fòbia cap a lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals, educant sobre la realitat del fet homosexual, bisexual i transsexual, i lluitant per aconseguir la completa igualtat legal i social de totes les persones amb independència de la seua orientació i identitat sexual i amb la comunitat LGTB, fomentant la salut, la participació social i la solidaritat, així com prestant servicis de suport.
I arribats a aquest punt, i perquè no, et demanem que si creus i confies en el projecte que és Lambda, t’associes i faces créixer el nostre projecte que també pot ser teu.
http://www.lambdavalencia.org/coneix-lambda/associarte
Gràcies per fer possible que a València es continue lluitant per les lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
Ací pots descarregar aquest document complet en PDF: Què fem amb els diners de l’Orgull

No hay comentarios: